Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Michał Andrzejewski

Kompleksowe wsparcie i pomoc prawna przy rozwodzie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski

Michał Andrzejewski - adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację Adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas studiów oraz aplikacji w renomowanych poznańskich kancelariach, zajmując się głównie sprawami rozwodowymi.

 

Rozwód jest instytucją mającą na celu zakończenie związków faktycznie martwych, zmienia on stan cywilny małżonków. Sąd orzeknie rozwód wówczas, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, jeżeli rozkład jest zupełny ale jeszcze nie trwały, wówczas w grę będzie wchodziło jedynie orzeczenie separacji. Z żądaniem orzeczenia rozwodu może wystąpić każdy z małżonków.

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600zł, jeżeli pozew nie zostanie opłacony, wówczas sąd nie podejmie żadnej czynności. Sąd zwróci połowę w/w kwoty jeżeli strony zgodnie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Jeżeli strony pojednają się i wskutek tego cofnięty zostanie pozew, wówczas Sąd zwróci całą kwotę, jednak gdy pojednanie nastąpi dopiero przed sądem apelacyjnym wówczas zwrócona zostanie połowa opłaty.

W procesie rozwodowym można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka, wniosek taki może złożyć również małżonek pozwany. Alimenty na rzecz małżonka mogą zostać zasądzone tylko w razie orzeczenia rozwodu i z chwilą jego uprawomocnienia. Jednakże można wnosić o zabezpieczenie alimentów polegające na tym, że zobowiązany już podczas procesu będzie zobowiązany uiścić na rzecz uprawnionego, okresowo lub jednorazowo określoną kwotę pieniężną.

Separacja jest instytucją alternatywną wobec rozwodu, do polskiego systemu prawnego została wprowadzona w 1999 roku. Przydatna może ona być dla osób, które z różnych przyczyn, np. religijnych nie godzą się na rozwód. Separacja podobnie jak rozwód uchyla wspólnotę małżeńską, zresztą podobieństw łączących obie instytucje jest więcej, np. w kwestii winy, która ma kluczowa znaczenie w odniesieniu do alimentów.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem