Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka

W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie rozstrzyga w kwestii kosztów utrzymania i wychowania dziecka, tj. o alimentach. Sąd orzekając bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka jak i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica. Do kosztów utrzymania zalicza się koszty wyżywienia, ubrania, mieszkania, leczenia, rehabilitacji, wypoczynku. Natomiast do kosztów wychowania zaliczymy koszty rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, zapewnienie dziecku dostępu do dóbr kultury.

 

Przyjmuje się zasadę, że dzieci powinny żyć na tej samej stopie życiowej co rodzice.

 

Forma alimentacji może mieć postać pieniężną, gdy rodzic jest zobowiązany do świadczenia na rzecz dziecka określonych kwot pieniężnych; może mieć także postać niepieniężną, będziemy mieć z nią do czynienia wówczas, gdy dziecko stale będzie przebywać u jednego z rodziców i rodzic ten będzie ponosił ciężary alimentacyjne w naturze, będą to konkretnie określone zobowiązania, a także będzie czynił starania na rzecz wychowania dziecka.

 

Alimenty na rzecz dziecka płatne stają się dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W toku procesu rozwodowego alimentacja może odbywać się jedynie na podstawie wcześniej orzeczonego obowiązku alimentacyjnego bądź w drodze zabezpieczenia roszczenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem