Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Alimenty między małżonkami

W procesie rozwodowym można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka, wniosek taki może złożyć również małżonek pozwany. Alimenty na rzecz małżonka mogą zostać zasądzone tylko w razie orzeczenia rozwodu i z chwilą jego uprawomocnienia. Jednakże można wnosić o zabezpieczenie alimentów polegające na tym, że zobowiązany już podczas procesu będzie zobowiązany uiścić na rzecz uprawnionego, okresowo lub jednorazowo określoną kwotę pieniężną.

 

Zobowiązanym do dostarczania środków utrzymania będzie małżonek ponoszący winę rozkładu pożycia- zarówno, gdy drugi małżonek nie ponosi winy jak i wówczas, gdy ją ponosi ale znajduje się w niedostatku. Zobowiązanym może być także małżonek nieponoszący winy ale tylko, gdy i drugi z małżonków winy nie ponosi. Nie będzie mógł żądać alimentów małżonek wyłącznie winny od małżonka nieponoszącego winy. Kluczowe znaczenie w przedmiocie alimentów między małżonkami będzie miało orzeczenie sądu w wyroku rozwodowym w kwestii winy. Ze stanem niedostatku będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy możliwości majątkowe i zarobkowe uprawnionego nie pozwalają mu na zaspokojenia swych potrzeb w pełnym zakresie. Alimenty nie będą przysługiwały małżonkowie, który ma takie możliwości lecz ich nie wykorzystuje licząc na otrzymanie alimentów. Przy orzekaniu alimentów sąd będzie kierował się potrzebami uprawnionego oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego.

 

Natomiast, gdy wyłącznie winnym jest jeden z małżonków, wówczas do alimentacji będzie on zobowiązanym, gdy sytuacja materialna małżonka niewinnego ulegnie istotnemu pogorszeniu, a zatem także wtedy, gdy nie popadnie on w niedostatek. Do oceny czy doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej konieczne będzie porównanie aktualnej sytuacji materialnej  małżonka z sytuacją jaka by miała miejsce, gdyby pożycie małżeńskie układało się prawidłowo.

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego, zaś w sytuacji gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego, wtedy wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem