Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Koszty Rozwodu

Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600zł, jeżeli pozew nie zostanie opłacony, wówczas sąd nie podejmie żadnej czynności. Sąd zwróci połowę w/w kwoty jeżeli strony zgodnie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Jeżeli strony pojednają się i wskutek tego cofnięty zostanie pozew, wówczas Sąd zwróci całą kwotę, jednak gdy pojednanie nastąpi dopiero przed sądem apelacyjnym wówczas zwrócona zostanie połowa opłaty.

 

Nie pobiera się osobnej opłaty od wniosków o alimenty na rzecz małżonka, o eksmisję ani o podział majątku, jeżeli wnioski te zawarte są w pozwie rozwodowym. Jednakże w wyroku sąd nałoży na małżonka zobowiązanego do alimentów, eksmisji oraz w przypadku podziału majątku opłatę przewidzianą dla pozwów w takich sprawach, czyli w przypadku alimentów będzie to 5% wartości zasądzonego roszczenia, zaś w przypadku eksmisji 200 zł.

 

Małżonek może wnieść o zwolnienie go w całości lub w części z kosztów sadowych, do tego konieczne jest złożenie na specjalnym formularzu szczegółowego oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym. Jednakże nawet całkowite zwolnienie od kosztów sądowych nie zwolni strony przegrywającej proces z obowiązku zwrotu kosztów procesowych stronie przeciwnej, chyba że mimo przegrania procesu sąd uzna, że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające zwolnienie z tychże kosztów.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem