Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Rozwód

Rozwód jest instytucją mającą na celu zakończenie związków faktycznie martwych, zmienia on stan cywilny małżonków. Sąd orzeknie rozwód wówczas, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, jeżeli rozkład jest zupełny ale jeszcze nie trwały, wówczas w grę będzie wchodziło jedynie orzeczenie separacji. Z żądaniem orzeczenia rozwodu może wystąpić każdy z małżonków.

Z zupełnym zerwaniem pożycia małżeńskiego będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy zerwaniu ulegnie wszelka więź między małżonkami, tj. na płaszczyźnie duchowej, fizycznej i gospodarczej. O trwałości zaś owego zerwania będziemy mogli powiedzieć wówczas, gdy wszelkie okoliczności wskazywać będą jednoznacznie, iż nie jest możliwy powrót do wspólnoty małżeńskiej na wymienionych wcześniej płaszczyznach.

 

Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy wskutek jego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, jak również gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W kwestii dobra dziecka można by powiedzieć, że w zasadzie niemal każdy rozwód stoi w sprzeczności z jego interesem, gdyż najlepiej jest on zabezpieczany w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. Natomiast pojęcie zasad współżycia społecznego jest pojęciem szerokim, które powinno być analizowane w odniesieniu do konkretnego przypadku. Kolejną podstawą oddalenia powództwa rozwodowego będzie sytuacja, w której z żądaniem rozwodu wystąpi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, wówczas do orzeczenia rozwodu konieczna będzie zgoda drugiego małżonka. W takiej sytuacji rozwód będzie możliwy także wówczas, gdy sąd uzna odmowę zgody za niezgodną z zasadami współżycia społecznego.

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy dla orzeczenia rozwodu wymaga trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami, nie wskazuje natomiast przyczyn tego rozkładu ani nie wymaga by rozkład pożycia nastąpił z ważnych powodów. Nie zmienia to jednak faktu, że badanie przyczyn stanowi główny składnik postępowania dowodowego, gdyż jest to konieczne chociażby dla ustalenia winy, co z kolei ma znaczenia dla ustalenia obowiązku alimentacyjnego między małżonkami. Badanie przyczyn pozwala także na ustalenie czy rozkład faktycznie nastąpił i czy jest trwały i zupełny. Mogą one być najróżniejsze, ale do najczęstszych na pewno można zaliczyć: zdradę małżeńską, agresja- słowna jak i fizyczna, nieróbstwo, choroba psychiczna, bezpłodność, różnice światopoglądowe, alkoholizm, hazard, narkomania, przeszłość małżonka.

 

W wyroku rozwodowym sąd rozstrzygnie także w przedmiocie: władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,  o kosztach utrzymania i wychowania dziecka, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Na żądanie jednego z małżonków będzie mógł orzec eksmisję drugiego z małżonków, gdy ten swym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem