Michał Andrzejewski Kancelaria Adwokacka Poznań

Właściwość sądu

Sądem właściwym w sprawach o rozwód jest sąd okręgowy. Sprawy rozwodowe zaliczane są do spraw niemajątkowych, a te leżą w gestii właśnie tych sadów. Powierzenie sądom okręgowym rozstrzygania w przedmiocie spraw rozwodowych wynika także z tego, że sprawy te mają doniosłe znaczenia w życiu każdego obywatela, stąd koniecznym jest by były one rozstrzygane przez sądy, w których składzie zasiadają sędziowie o wysokiej wiedzy prawniczej jak i doświadczeniu życiowym.

 

Właściwym natomiast wydziałem będzie wydział cywilny. Z kolei do sądów apelacyjnych należeć będzie rozpoznawanie sprawy w II instancji.

 

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu właściwego nie tylko rzeczowo ale i miejscowo. Sądem tym będzie sąd w okręgu, którego ostatnio małżonkowie wspólnie mieszkali, pod warunkiem, że jedno z małżonków nadal tam mieszka. Jeśli by tak nie było, powództwo należy wytoczyć przed w okręgu którego właściwości zamieszkuję pozwany. W przypadku braku takiej podstawy, pozew winien być wniesiony przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Właściwość miejscowa ma charakter właściwości wyłącznej, czyli że strony nie mogą umówić się by o rozwodzie orzekał inny sąd. Ponadto w razie wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego miejscowo, sąd ten przekaże pozew sądowi właściwemu.

 

Sprawy rozwodowe sąd okręgowy rozpoznaje w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników. Natomiast w II instancji sąd apelacyjny rozstrzyga w składzie trzech sędziów.

Potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie? Zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Andrzejewski

ul. Nowowiejskiego 11/11

61- 732 Poznań

m.andrzejewski11@wp.pl

tel. 600 124 296

 

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

 

NIP: 7781423560, REGON: 365852045

Konto bankowe: PKO BP 34 1020 4027 0000 1602 1416 8217

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy za wiadomość.

Copyright © 2017  Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Andrzejewski | Projekt,  wykonie: Strony Internetowe Śrem